Pro Tietosuoja

Pro Tietosuoja opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista.

Pro Tietosuoja -peruslisenssin ominaisuudet:

  • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
  • asetuksen edellyttämän organisaation dokumentaation tekeminen
  • asetuksen edellyttämä riskien arviointi
  • organisaation henkilöstön koulutus ja tarvittava dokumentaatio siitä
  • organisaation koulutusten hallinnointi koulutusrekisterin avulla
  • poikkeamailmoituksen tekeminen (tietoturvaloukkaukset)

www.protietosuoja.fi

Palvelua toteuttamassa